I was born in Dublin, Ireland in 1983, but I’ve been living in Prievidza, Slovakia since April 2012. Why, you ask? My husband is from here and we decided to come here to live. And it rains almost every day in Ireland!! Before I left Dublin, I completed a TEFL (Teaching English as a Foreign Language) certificate and have been teaching English ever since. I love teaching English because it basically means I get to talk all day every day, and I love to talk :) And also I get to help other people speak in English too!!!


Narodila som sa v Dubline, Írsku v 1983 ale od apríla 2012 žijem v Prievidzi na Slovensku. Pýtaš sa, prečo? Môj manžel je odtiaľto a rozhodli sme sa že sem prídeme žiť. A v Írsku prší takmer každý deň!! Predtým ako som odišla z Dublinu, som si urobila TEFL (Učenie angličtiny ako cudzí jazyk) certifikát a odvtedy ju učím. Milujem učenie angličtiny, pretože to v podstate znamená, že môžem rozprávať celý deň každý deň, a ja milujem rozprávanie :) A taktiež môžem pomôcť hovoriť po anglicky aj iným.